Starostové a rychtáři

Být starostou, či rychtářem přinášelo kromě jisté vážnosti i velkou zodpovědnost. Slovo starosta napovídá, že se staral o věci obecní - a těch v době samostatnosti Rousínova nebylo málo: pronájem obecních pozemků, obecní rozpočet, plat pro zaměstnance obce, příspěvky chudým, péče o sirotky náležející k obci, soupisy obecního majetku a hasičského inventáře, vyřizování korespondence, docházení k soudu, bernímu úřadu, do knihovny, na hejtmanství v Rakovníku a k tomu nekonečné spory obce s farářem, učitelem i mezi jednotlivými občany. Péči o obec sdílelo se starostou obecní zastupitelstvo. Na jejich uvážlivém rozhodování záviselo, zda bude Rousínov vzkvétat nebo živořit. Jak museli být zodpovědní a šetrní, si už ani neumíme představit. Neexistovala žádná pomoc státu, žádné sociální podpory, důchody... Obec musela být soběstačná a samostatná.
 

 Z Pamětní knihy obce Rousínov

Rychtářem za dob roboty nebylo zrovna příjemno býti. Poddanými, byl-li k vrchnosti nakloněn, byl nenáviděn, byl-li lidský k poddaným, byl zase v nemilosti u vrchnosti.

Rychtáři mívali od vrchnosti různé výhody, jako stelivo z panského lesa zdarma, dráb na robotě zamhouřil oči, poslal-li mu rychtář za svůj grunt na robotu třeba nedospělého chlapce. Byl-li rychtář ke spokojenosti vrchnosti, ponechávala jej rychtářem celá léta.

Dle zachovalých obecních počtů byl rychtářem:

Jan Wais sedlák z č.p.19 - rychtářem roku 1772

Mates Koutecký sedlák z č.p.11 - rychtářem roku 1789

Johann Śtork čtvrtláník z č.p. 34 – rychtářem od 3.2. do 29.5. 1790

Laurenc Nový sedlák z č.p.15 – rychtářem 1794-1826

Roku 1827 stal se v obci smutný případ, když Lorentz Novack, jinak Vavřina Novej (as   Němec), 31 roků nepřetržitě rychtář obce, skočil do své studně v č.p.15 a    v  ní bídně zahynul.

Josef Macák sedlák z č.p.3 – rychtářem 1826 – 1832

Vojtěch Řežábek půlsedlák z č.p.30 – rychtářem 1833 – 1837

Josef Lipert chalupník z č.p.25 – rychtářem 1838 – 1840

Antonín Koutecký půlsedlák z č.p.11 – rychtářem 1841- 1843

Jan Šafránek sedlák z č.p.15 – rychtářem 1844 – 1847

Josef Lipert chalupník a kolář z č.p.25 – podruhé rychtářem 1848 – 1854, od téhož roku přednostou do r.1861

František Tor půlsedlák z č.p.50 – přednostou 1861 – 1866

František Hartman půlsedlák z č.p.5 – starostou 1866 – 1870

Josef Kraus chalupník z č.p.7 – starostou 1870 – 1873

František Tor z č.p.50 – podruhé starostou 1873 – 1876

Jan Leitner chalupník z č.p.13 – starostou 1877 – 1881

Josef Trögler rolník z č p 28 – starostou 1882 – 1886

František Vecka rolník z č.p.29 – starostou 1886 – 1890

Josef Leitner rolník a hostinský z č.p.16, syn starosty Jana Leitnera z č.p.13, po dvojí volbě zvolen za starostu  1890 – 1893

Jan Tor rolník, syn bývalého starosty Františka Tora z č.p.50, starostou 1893 – 1897

Josef Hartman rolník a později hostinský z č.p.5, syn bývalého starosty Fr.Hartmana,starostou 1898 – 1919

Václav Šic domkář z č.p.42 – starostou 1919 – 1923

František Hartman rolník z č.p.12, vnuk a syn předešlých starostů Františka a Josefa Hartmanů z č.p.5,

je starostou od roku 1923 do dnešní doby (1937)

 

 

Seznam dalších starostů po Fr.Hartmanovi sestavili J.Šic a Zd.Spurný:

 

Jaroslav Řenč

Josef Hrádek

Václav Macák

Josef Kopp

Ladislav Fišer,

 

pak byl Rousínov spojen se střediskovou obcí Slabce.