O povodni roku 1872

 

Když jsem byla malá, teta mi vypravovala o veliké povodni, která se prohnala Rousínovem. Sama ji nezažila, věděla o ní také jen z vyprávění. Prý zvonily v kostele zvony, lidé se modlili a moc se báli. Následkem velkého množství vody vznikly za Rousínovem v polích jámy. Na některém domku v chaloupkách byla značka, kam až dosahovala voda.

Zjistila jsem, že zmiňovaná povodeň postihla celé království české 25. a 26.května 1872. Poškozeno bylo 343 obcí. V Rakovníku bylo poškozeno a zničeno na sto domů, utopilo se několik lidí a spousta dobytka. Náměstí bylo ze dvou třetin zaneseno bahnem. V Praze se ustanovil ústřední výbor pro podporu neštěstím postiženým. Rakovník obdržel v následujících dnech několik tisíc zlatých, podpora okolních vesnic byla mnohem menší.

                                                                                                                                        Z.Sch.

V Rousínově je povodeň zaznamenána takto:

V roce 1872, v sobotu 25.května kol 1˝ hodiny odpolední přišla na zdejší krajinu a mnohé kraje jiné v Čechách hrůzyplná, dosud zde nevídaná povodeň, která kraje tyto zplenila a způsobila škody většinou již nikdy nenahraditelné. Lidé z Rusínova právě šli na Zhoř do práce, hlavně okopávat cukrovku, došli však sotva ke kapličce as tak 300m od dolejšího konce obce vzdálené a spousty vod spadlých ve chvíli než doběhli k prvému stavení č.p.79 zpět, znemožnili jim návrat ten den do obce, museli všichni přenocovati v již zmíněném č.p.79, které jest na pravém břehu potůčku (dnes Severovi). Na rybníce při tomto č.p. dělaly se obrovské vlny, jako když válí sudy po vodě, ve chvíli přinášela voda kameny, dřevo, kusy břehu a vše, co jí do cesty přišlo.

Škody na majetku byly obrovské, jinde i mnoho životů lidských přišlo na zmar. V Rusínově padlo vodou rozmočeno několik hradebních zdí kamenných, na dolejší (severní) straně návsi vystoupila voda skorem až do oken a kdyby jí nebyl udělán průchod vraty a dvory na zahrady do potoka, byla by najisto zničila i některá stavení při vchodu do obce, neb by tam voda byla se nahromadila v takové výšce a síle, že by jí stavení nebyla odolala.

Hned na zahradě u č.p.30 (dnes dolní Bretšnajdrovi), kde byla až do té doby kol potůčku rovina, počala voda vyrývati rokli, na sousedních zahradách k č.p.29 (dnes Rohlovi) a 28 (dnes Prokopcovi) patřících vytvořila v potůčku dříve v rovině tekoucím rokli, takže potočiště as o 2m sníženo, u potůčku na zahradě k č.p. 28 vzala voda kamenem roubenou studni, na podloučkách pode vsí vesměs potůček vyryl rokli, část louky pastejřské voda odnesla, na stráních v gruntě vyryla proti struhám od Čihadla obrovské rokle. Ornice z polí i s nedávno vzešlým obilím spláchnuta, v polích nadělány výmoly. Nejhůře byly poškozeny pozemky, kde byly nasázeny brambory, zvlášť kde byl pozemek svahovitý. Tam nezůstala ornice skorem žádná. K večeru téhož dne, kdy již na vrškách bylo viděti rokle, bělala se pěna jako špinavý sníh.

V archivu v Rakovníku je uložen seznam obyvatel postižených povodní, kteří žádali o půjčku.

Č.p.2 František Šíma……...120zl

Č.p.3 Anna Macáková…….150zl

Č.p.7 Josef Kraus…………80zl

Č.p.8 Antonín Hendrich…..80zl

Č.p.9 Martin Kraus 80zl

Č.p.10 Martin Tor…………..80zl

Č.p.12 František Korf……...100zl

Č.p.13 Jan Leitner………….100zl

Č.p.14 Josef Somol………….100zl

Č.p.15 Antonín Titelbach…....100zl

Č.p.24 Josef Vyskočil………100zl

Č.p.25 Josef Lippert…………100zl

Č.p. 26 Josef Konopásek……….60zl

Č.p. 27 Martin Konopásek………80zl

Č.p. 28 Josef Tregler…………...80zl

Č.p. 30 František Šindler………..80zl

Č.p. 34 Josef Krev………………60zl

Č.p. 37 Karel Burian…………...140zl

Č.p. 50 František Tor…………….80zl

Č.p. 63 Jan Macák………………100zl

Č.p. 64 Antonín Kos……………100zl