Výlet do Rakovníka.

 

2.1.2016 se členové K.R.T. sešli s Romanem Hartlem u Rakovnického muzea T.G.M. Vycházka byla věnována Pražákům v Rakovníku a naopak Rakovničákům v Praze. Od muzea jsme se vydali do Čermákových sadů, které se nacházejí na jižním okraji historického centra města Rakovník. Čermákovy sady byly založeny tehdejším starostou Josefem Čermákem na začátku 20. století. Park byl zakládán po roce 1902 na místě bývalé chmelnice či na jinak intenzivně bhospodařovaných pozemcích.

Další zastávkou byl kostel svatého Bartoloměje. U vchodu najdeme vyobrazení pelikána a zemský a městský znak z roku 1895 vyhotovené firmou Kasalovský a Sommerschuh. Na jižní stěně je unikátní řezaná mozaika vyrobená firmou RAKO v roce 1935 s motivem Piety od Jana Koehlera.

Při další zastávce jsme si poslechli něco o historii Nádražní ulice a rakovnické spořitelně, nyní Komerční bance. Tuto budovu, stejně tak i budovu MOA a ještě několik dalších realizoval v Rakovníku architekt, přední tvůrce české moderny F.A.Libra.

Předposlední zastávkou byla Kavárna Slávie. Nachází se v západní části Husova náměstí. V domě č.p. 53  žil v 2. polovině 16. století písař a literát David Crinitus z Hlavačova. Prostory domu byly využívány jako pojišťovna, banka, kavárna a později i restaurace. Roku 1910 byl zcela přestavěn a opatřen kachlíkovou fasádou.

Pak už jsme zamířili na poslední zastávku této zajímavé vycházky. A sice do urnového háje. Urnový háj je dílem již zmiňovaného Františka Alberta Libry. Jeho výstavba byla započata v r. 1931 a slavnostně byl otevřen r. 1932 ve strži v kopci nad Rakovníkem, hned vedle starého hřbitova. Náhrobky jsou rozesety po poměrně strmých stráních a hlavní cesta hřbitovem končí famózním pomníkem mistrům pěvcům bratřím Burianům, též Librovým dílem. U tohoto monumentu bývá každý rok zahajován hudební festival "Rakovník bratří Burianů". Kromě zmíněného pomníku najdeme v urnovém háji i Památník padlých světových válek.

 

 

Zdrojem informací byl portál Městské informační centrum Rakovník a vyprávění R. Hartla.