Výlet do KRT.

 

S Romanem Hartlem jsme si užili vlastivědný výlet do vesničky Krty.

 Sešli jsme se v Jesenici u Velkého rybníka a vyrazili po naučné stezce Jesenicko. Velká část procházky vedla lesním územím Krtské skály. Rozkládají se na 89 hektarech plochy v lese na jih od obce Krty. Jde o území s četnými zvětralými skalními výchozy, balvanitými sutěmi i roztroušenými balvany. Po těžbě žuly se kromě borovicových lesů vrací i původní dřeviny jako jeřáb ptačí, bříza bělokorá a pionýrská osika nebo jalovec obecný. V podrostu se dá najít i borůvka, brusinka nebo jahodník, ale taky vřes obecný, smilka tuhá a svízel horský.

Naší první zastávkou byl jeden z největších viklanů v ČR. Tento Viklan, jenž se nachází na naučné stezce vedoucí z Jesenice kolem Velkého rybníka dále na Krtský rybník a Krtské skály již ale ve své podstatě viklanem není, dnes se již neviklá, resp. velmi málo. To "díky" zásahu vandalů před asi 40 lety, kteří poškodili žulové lůžko při hledání pokladu. Jesenický Viklan má hmotnost asi šest tun. Tento ojedinělý přírodní výtvor vznikl působením eroze, která obrousila především spodní část skaliska stojícího osamoceně uprostřed borových lesů, takže se kámen dotýká podloží jen poměrně malou částí.

Další zastávkou byly Krty. V obci najdeme kostel sv. Vojtěcha, dvoutřídní obecnou školu v samostatné budově z roku 1863. Významným hospodářským odvětvím byla těžba žuly. 

Z malebného náměstí jsme se vydali do bývalého lomu J. Pokornyho. Tento byl otevřený roku 1872, zaměstnával v letech 1898 - 1900 až sto kameníků. Zdejší modrošedá žula byla použita např. na stavbu mostu císaře Františka v Praze.

Při další zastávce vyprávěl Roman Hartl o Čertově kameni, který své jméno dostal podle dvou prohlubní ve tvaru kopyt. Pověst vypráví, že jsou to otisky čertových kopyt, která čert vydupal do kamene ze vzteku z prohrané sázky o duši jednoho chytrého krtského chalupníka.

Roman Hartl v podstatě vyprávěl po celou dobu vycházky, nelze zde vše zaznamenat. Klub Rousínovských turistů vám může pouze doporučit, abyste na příští vycházku vyrazili i vy a vše si od tohoto skvělého průvodce vyslechli na vlastní uši.

 

Podívejte se aspoň na pár fotografií od Veroniky Šindlerové.

 

Zdroj informací: obec Krty a treking.cz