Doc.RNDr. Zdeněk Spurný DrSc.

Doc. RNDr. Zdeněk Spurný Dr. Sc.

4. 1. 1929, Rousínov - 21. 2. 2003, Praha

Napsala Zuzana Schaefferová

Vědecký pracovník ČSAV. Rousínovský rodák, pamětník a velký znalec historie této obce zde v posledních letech žil převážnou část roku (chalupa čp. 66) a účastnil se společenského a kulturního života.

Do školy začal chodit v Rousínově, pak pokračoval na měšťance ve Slabcích. Často vzpomínal, jak školní mládež vysazovala lipovou alej ke hřbitovu, jak chodili pěšky do školy do Slabec a kde se kluci obvykle poprali.

Po skončení druhé světové války vystudoval průmyslovou školu na Kladně. Jelikož byl studijní typ, chtěl pokračovat na univerzitě v Praze. K přijetí byla třeba maturita, složil ji tedy externě na reálném gymnáziu v Rakovníku. Na přírodovědecké fakultě UK se dal zapsat na obtížný obor – fyzikální chemii. Již za studia pracoval na katedře jako pomocná vědecká síla a pokračoval ve studiu řádnou aspiranturou (v současné době doktorandské studium). Po dokončení studia byl po celý život zaměstnán jako vědecký pracovník Ústavu dozimetrie záření ČSAV. Působil též na fakultě fyzikálního a jaderného inženýrství ČVUT v Praze, kde se v roce 1965 stal docentem.

Ve své badatelské práci se zaměřil na studium záření hlavně v oblasti dozimetrie – tj. měření záření. V tomto tehdy mladém vědním oboru dosáhl výborných výsledků a byl uznáván a citován hlavně v zahraničí. O jeho vědeckém přínosu svědčí též členství v organizačních výborech různých vědeckých společností i činnost a pobyty v zahraničí jako experta Mezinárodní atomové agentury ve Vídni (MAAE).

Dlouhá léta spolupracoval s akademikem Františkem Běhounkem, významným vědcem v tomto oboru, který je ovšem více znám jako autor mnoha knih pro mládež a polární badatel (účastnil se Nobileho výpravy vzducholodí k severnímu pólu v roce 1928, která tam ztroskotala). Z. Spurný hodlal tohoto známého Čecha přiblížit naší veřejnosti v publikaci, kterou bohužel již nedopsal.