Václav Konopásek

Václav Konopásek

1. 6. 1866, Rousínov – 3. 2. 1938, Pardubice

Učitel, hudební skladatel, autor pedagogických publikací, mecenáš škol a chudých, člověk „vzácného ražení, [který] zasvětil svůj život obětavé práci pro jiné“. Byl „učitelem staré generace, nadšeným pedagogem a hudebníkem“. Jako učitel působil 35 let v Klobukách na Slánsku, poté v Pardubicích.

Ačkoliv neoplýval jměním, „přece jen naplnil svůj život bohatou radostí z darů, které dovedl srdečně rozdělovat všude tam, kam byl poután nějakými svazky osobních vzpomínek.“

Obci Klobuky na Slánsku věnoval 10 000 Kč pro chudé, učitelské knihovně v Klobukách věnoval svou bohatou knihovnu a založil pro ni fond ve výši 5 000 Kč, obecné škole v Klobukách věnoval 25 000 Kč na učební pomůcky a ošacení chudých žáků, v zahradě klobucké školy vystavěl nákladem 5 000 Kč zahradní pavilon a průčelí školy opatřil za částku 300 Kč nápisem „Ku zdaru prací, mravnost, vzděláním!“ 25 000 Kč na učební pomůcky a ošacení pro chudé žáky věnoval i Drtinově měšťanské škole v Pardubicích. Ve svém rodišti založil fond ve výši 10 tisíc korun pro pořízení učebních pomůcek pro chudé žáky. Drobnými částkami přispíval i na další veřejně prospěšné projekty. Celkem na dobročinné účely věnoval částku 100 tisíc korun. Dotoval také pamětní desku Karlu Burianovi (↑) na jeho rodném domě v Rousínově (1934).

Za svou dobročinnost byl jmenován Čestným občanem Rousínova (1934) a Čestným občanem Klobuk. Jak v Rousínově, tak v Klobukách byly jeho zásluhy oceněny i pamětní deskou - v Rusínově na rodném domku („Zde se narodil I. VI. 1866 Václav Konopásek, učitel a pedag. spisovatel, skladatel písní, mecenáš škol a chudých. Mecenáši místní školy a Čestnému občanu svému Rousínov, 1934), v Klobukách na školní budově). Zkomponoval a tiskem vydal Prvních dvacet sborů, Druhých dvacet sborů (1936), Valčíkové písně („Ze všech devíti krásných písní dýše upřímná radostná láska k životu našeho venkova, k životu našeho kraje – jsou to písně, mající plný nárok na zlidovění a znárodnění.“).

Je zřejmě autorem publikací Rozumné mládí, základ šťastné budoucnosti (1909) a Měsíční práce žáků ve školní zahradě (1915). Za svého působení v Klobukách přispíval do Vlastivědného sborníku školního okresu slánského (Kamenný muž, Jméno Klobuky atd.)

V roce 1933 se zúčastnil sjezdu abiturientů rakovnické reálky u příležitostí velkých oslav 100. výročí založení školy a při společenském večeru zazpíval „s největším úspěchem“ tři své písně, z nichž zejména píseň Rodná má vesničko česká byla přijata „bouří uznání“ .

Některé své písně přednesl také při večeru na uvítanou hostů Jubilejních slavností v Rousínově 4. 7. 1934. Následující den 5. 7. 1934 mu byla za jeho účasti odhalena na jeho rodném domě čp. 26 pamětní deska. Slavnostní akt doprovodil pěvecký sbor pod vedením Čeňka Tröglera (↑) přednesem Konopáskovy písně Rodná má vesničko. Zároveň byl jmenován Čestným občanem rodné obce.

 

.

 

Prameny: Rakovnické noviny, 13. 7. 1934; Východočeský republikán, 11. 2. 1938;

Východ, 14. 7. 1933, 15. 5. 1936.