Rok 2003

       

*  3.1.       Vítání roku  2003 (posezení  s hudbou v místním pohostinství)

 *15.2.      Masopust

 *duben    Velikonoce

 *duben    Slet  čarodějnic

 *květen    Májová  veselice

 *31.5.      Dětský den  (odpoledne)

 *září        Mariánská  pouť

 *5.- 6.9  O pouťový koláč (turnaj - vybíjená,volejbal,nohejbal)

 *říjen       Havelské  posvícení

 *18.10.    3.ročník pivní dráhy