Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 17.3.2007

17.03.2007 00:00

Přítomni: J.Kounovská, J.Šicová, M.Vrábík, Z.Schäfferová, L.Faflíková, J.Reich, M.Vait

Hosté: M.Faflík

 

1.Výbor jednohlasně přijal do OSR nové členy – Jitku a Jana Mouchovy

 2. L.Faflíková informovala přítomné o grantech na kulturní činnost v Rousínově.

Byly podány dvě žádosti, z Ministerstva kultury ČR jsme neobdrželi nic, z Fondu kultury pro Středočeský kraj dostaneme 10 000 Kč.

 3.Hodiny na věž kostela je možné získat za stejnou cenu s mechanickým nebo elektrickým natahováním.Definitivně o nich bude rozhodnuto, až zjistíme, jaký odběr mají hodiny s elektrickým natahováním.

Protože finance z benefičního koncertu G.Beňačkové nepokryjí veškeré náklady spojené s koupí a instalováním hodin, jsou ochotni někteří členové OSR dorovnat částku formou půjčky, která se jim vrátí z dalších benefičních akcí v příštích letech.

 4.M.Vrábík navrhl uspořádat slavnostní zahájení provozu hodin a pozvat G.Beňačkovou. Dále navrhl prodat hodinový stroj, který je momentálně na věži, a finance z jeho prodeje použít na nové hodiny.

M.Faflík upozornil, že by byla škoda zbavovat se tak zajímavého a starého stroje, navíc v této věci jsou také nejasnosti ohledně majitele.

 5.Při letošním masopustu se vybralo 3015 Kč. Harmonikáři R.Svítilovi bylo zaplaceno 1500 Kč, zbytek peněz je u Jany Kounovské, která je použije na Dětský den. S hudební produkcí R.Svítila byli přítomní spokojeni, bude pozván i na příští masopust. Termín příštího masopustu je třeba dohodnout  s větším předstihem, aby se konal alespoň přibližně podle církevního kalendáře. Též plakáty je nutné vyvěsit včas.

 6.Výbor OSR se přesunul do hostince, aby  paní Uhrovou informoval o chystaných akcích sdružení. Termíny jsou vyvěšeny na nástěnce OSR a na internetových stránkách Rousínova.

Paní Uhrová chystá na 16.6.2007 utkání ve volejbale a nohejbale O ROUSÍNOVSKÝ SOUDEK a 8.9.2007 O POUŤOVÝ KOLÁĆ.

M.Vrábík je připraven uspořádat 14.7.2007 soutěžě pro dospělé z Rousínova, budou-li mít zájem. Podrobnosti k této akci přednese při nejbližší valné hromadě.

Dále jsme se dohodli s paní Uhrovou na půjčovném za kostýmy na masopust. Rousínovští obyvatelé a chalupáři budou platit 20 Kč, ostatní 100 Kč.

 

                                                                               Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                               Ověřil : Jiří Reich