Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 21.3.2009

21.03.2009 00:00

Přítomni: L.Faflíková, Z.Schäfferová, J.Kounovská, M.Vrábík

Hosté: J.Mouchová

Omluveni: M.Vait, L.Čepička

 

1.

Valné hromadě bude navrženo zvýšení členských poplatků, proběhne diskuse na toto téma a hlasování.

2.

L.Faflíková popsala aktuální situaci ohledně koupě školy a nastínila další možnosti získávání financí z benefičních koncertů.

3.

Z.Schäfferová představila kulturní akce plánované na rok 2009 – pravidelné i jednorázové. Byla snaha řešit komunikaci s paní hostinskou Uhrovou, problém se ukázal jako neřešitelný.

Valné hromadě bude přečten dopis se stanoviskem k připomínkám paní Uhrové a nepovede se s ní dále diskuze. Dopis sestavila Z.Schäfferová.

4.

J.Mouchová seznámí valnou hromadu s hospodařením OSR za rok 2008

5.

M.Schäffer seznámí valnou hromadu s vypracovaným grantem na instalaci radaru.

6.

Z.Schäfferová zjistila, že granty vypisované nadací NROS se neshodují s cíli OSR, nemůžeme je tedy využít.

7.

M.Vrábík bude nadále usilovat o schůzku se senátorem M.Chládkem a pokusí se získat podporu pro OSR v rámci kraje. Zatím pan senátor z časových důvodů schůzce nevyhověl.

 

                                                                       Zapsala : Zuzana Schäfferová

                                                                       Ověřila : Jana Kounovská