Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 15.9.2007

15.09.2007 00:00

Přítomni: L.Faflíková, J.Kounovská, Z.Schäfferová, L.Čepička, J.Šicová

Omluveni: J.Reich, M.Vrábík

Hosté: M.Vait, L.Zahejský, M.Faflík, P.Čepičková

 

1.

L.Faflíková poskytla všem zúčastněným vyúčtování opravy hodin a kulturních akcí, které proběhly v létě 2007

 

2.

Bude-li v obci zájem o svoz  kovového šrotu, bude na 21.10. vyhlášena železná neděle.

 

3.

Nejbližší valná hromada se uskuteční 20.10.2007 od 17h ve škole. Kromě jiného programu se bude se hlasovat o dodatku ke stanovám OSR:

a) o volbě výboru OSR na tři roky místo dosavadního jednoho roku

b) o zplnomocnění předsedy OSR k nakládání s financemi sdružení  - do určité výše, vyšší částky by schvaloval výbor OSR

 

4.

L.Čepička by měl mít supervizi nad zpracováním projektu na odkoupení a opravu školy a nad podáním žádosti o poskytnutí finanční pomoci z fondů EU. Bude nutné zmocnění valnou hromadou.

5.

Příští schůze výboru byla předběžně dohodnuta na13.10.2007 od 17h

 

                                                                               Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                               Ověřil : Ladislav Zahejský