Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 15.1.2011

15.01.2011 00:00

Přítomni :    Ludmila Faflíková,  Zuzana Schäfferová, Jaroslava Šicová, Miroslav Vait

 

Omluveni : Jana Kounovská, Miroslav Vrábík, Ladislav Čepička (oznámil ukončení svého

                    členství v OSR, byl požádán, aby tak učinil písemně)

 

Program :     1/  podané žádosti o granty

                      2/  EU fondy

                      3/  úprava hřiště + žádost o grant z OÚ

                      4/  příspěvky na r.2011

                      5/  slavnost k 141.výr.nar.K.Buriana +

                           ostatní akce v r.2011

                      6/  členské příspěvky

 

ad 1/   podány následující žádosti o přidělení grantů :

 

        -  do Nadace ČEZ  -  4 žádosti - 3 na opravu školy /klempířské práce, střecha,

                                                            repase oken/ a 1 na kulturní akce v r.2011

       -  do Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje - na sympozium

           +  na slavnost K.Buriana

       -  do Nadace Via - tzv. Druhá šance na slavnost K.Buriana

       -  Úřad městyse Slabce  přispěje sdruž.na kulturu 5 000 Kč na r.2011

 

ad 2/  naše žádost o evropské peníze prostř.Středočeského kraje vyřazena

          už ve tzv."formálkách"

          byla údajně smísena 2 témata, ač před podáním konzultováno na kraji

          - další výzva se nás netýká

 

ad 3/  Úřad Městyse Slabce podává žádost o přidělení grantu na úpravu hřiště v Rousínově

          a Modřejovicích, cca o 200 000kč na každé, jsme starostovi nápomocni při jednání s

          památkáři, dodali jsme fotky, zkoordinujeme umístění herních prvků s požadavky

          památkářů

 

ad 4/ členské příspěvky ve výši 200 Kč/os vybere Katka Kounovská

         L.Faflík.upomene členy maily a sms

 

ad5/  akce, které připravujeme :

          Masopust - 12.2.

          Dětský den -  11.6.

          otevírání hřiště -  zatím se neví

          K.Burian 141.výr.nar. -  6.8. zazpívá asi L.Vele v kostele

          Kulturní sympozium ROUS 13 -  8.-13.8.

          Mariánská pouť - 10.9. -  "Ostrov pokladů" -DS Tyl Rakovník

          vinutí adventních věnců

          Vánoční koncert v kostele

 

ad 6/  Valná hromada - o Velikonocích v sobotu 23.4.od 17h v hospodě   

         

 

                                                                                                                       zapsala :L.Faflíková

                                                                                                                       ověřila : Z.Schäfferová