Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 26.1.2008

26.01.2008 00:00

Přítomni: M.Vrábík, L.Čepička, J.Kounovská, J.Šicová, Z.Schäfferová, L.Faflíková

Omluven: M.Vait

Hosté: M.Faflík, P. Čepičková, M.Schäffer, V.Schäffer

 

1.

L.Faflíková stručně informovala o podmínkách udělení grantu z fondů EU na odkoupení a opravu školy.

2.

Přítomní odhlasovali (všichni pro), že OSR podá žádost o přidělení grantu, projekt bude vypracován na vybudování galerie, muzea, knihovny s internetem, informačního centra, dílen, soc.zařízení, klubu a suterénu

3.

L.Čepička je zodpovědný za včasné podání žádosti o grant, v pondělí 28.1.začne jednat s investorem, do týdne dodá L.Faflíkové seznam dokumentů potřebných k vypracování projektu. Zároveň iformoval, že náklady na projekt obvykle tvoří 5% celkových nákladů.

4.

M.Faflík a V.Schäffer zajistí do poloviny února odhad nemovitosti.

5.

Po odevzdání projektu bude svolána valná hromada, její termín se dohodne na příští schůzi výboru

6.

Členské příspěvky je třeba zaplatit do konce února –  připomeneme na příští valné hromadě

7.

L.Zahejský oslovil několik sponzorů, díky jejich příspěvkům už je pravděpodobně zaplacena instalace věžních hodin na kostele

8.

M.Vrábík zajistí na ukončení sympozia 2008 skupinu historického šermu

 

                                                                                        Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                                         Ověřil : Ladislav Čepička