Zápis ze schůze výboru OSR 24.1.2009

24.01.2009 00:00

Přítomni: L.Faflíková. Z.Schäfferová, L.Čepička, J.Kounovská, M.Vrábík, J.Šicová

Hosté: P.Čepičková, M.Schäffer,M.Faflík, Macákovi

Omluven: M.Vait

 

1.

Macákovi se stávají členy OSR, odhlasováno výborem OSR (všichni pro)

 

2.

L.Faflíková popsala důvody a způsob nákupu školy, poděkovala všem přítomným věřitelům za jejich půjčku. Tito se na místě dohodli, že finance poskytnou bezúročně. Smlouvu o půjčce zpracovává právník.

Do dnešního dne finančně přispěli : Macákovi, Čepičkovi, L.Zahejský, V.Viktorová, Schäfferovi, Endrštovi, Faflíkovi, Mouchovi a rousínovské děti

Škola byla prohlášena za Národní kulturní památku.

 

3.

L.Čepička navrhnul rozložit činnost sdružení tak, aby se na jednotlivých akcích podílelo více řadových členů OSR – doposud to byli převážně členové výboru. Došlo k  rozdělení na pracovní skupiny.V první fázi byla ustanovena pracovní skupina KULTURA – M.Faflík, Z.Schäfferová, P.Čepičková, J.Kounovská a pracovní skupina ŠKOLA – L.Čepička, L.Faflíková, Macákovi, Mouchovi

 

4.

Naplánovány nejbližší akce:

21.3. od 10h brigáda – úklid školy

21.3. od  17.30h schůze výboru OSR

21.3. od  19h Schůze valné hromady OSR

 

M.Vrábík dohodne schůzku se senátorem M.Chládkem a spolu s M.Falíkem a L.Čepičkou zjistí, zda by bylo možné získat jakoukoli podporu pro OSR v rámci kraje.

 

Další informace zjistí Faflíkovi a Z.Schäfferová v nadaci NROS, která poskytuje granty ze zahraničních fondů pro rozvoj občanské společnosti.

 

L.Faflíková podá na OÚ Slabce žádost o označení vjezdu do obce informační tabulí PAMÁTKOVÁ ZÓNA ROUSÍNOV a dále žádost o finanční podporu sympozia ROUS 11

 

5.

M.Schäffer zjistil, že zatím nebyla vyhlášena výzva na podání žádosti o grant na radar. Dopis sponzorům i s přílohou je hotov, v nejbližších dnech začneme sponzory oslovovat.

 

6.

Výbor projednával případné zvýšení členských poplatků. Zda dojde ke zvýšení a o jakou částku rozhodne valná hromada hlasováním.

 

 

                                                                                                       Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                                                       Ověřil: Ladislav Čepička