Zápis ze schůze výboru OSR 13.10.2007

13.10.2007 00:00

Přítomni: L.Faflíková, Z.Schäfferová, M.Vrábík, L.Čepička, J.Šicová, J.Kounovská

Hosté: K.Kounovská, M.Faflík

 

Přítomní projednali témata, se kterými bude třeba seznámit valnou hromadu.

 

1.Návrh na odhlasování změny stanov

    - výbor bude volen na 3 - 5 let

    - předseda by měl být zplnomocněn k nakládání s financemi výborem, nikoliv jen valnou

                                     hromadou- jak tomu bylo dosud

2. Volba nového výboru

    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

    Volba mandátové a návrhové komise

 

3. M.Faflík a J.Šicová poreferují o hospodaření OSR, vybírání členských příspěvků, opravě

   hodin

 

4. Z.Schäfferová předloží plán kulturních akcí na rok 2008

 

5. K.Kounovská zjistí, je-li v obci zájem slavit máje

 

 

 

                                                                Zapsala : Zuzana Schäfferová

                                                                Ověřil : Jiří Reich