Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 4.9.2010

04.09.2010 00:00

 

 

Přítomni: z  35  členů OSR přítomno 23 – viz prezenční listina

 

1.

Kontrola plnění jednotlivých bodů podle zápisu z poslední valné hromady 3.4.2010. Uskutečnily se všechny akce kromě koncertu Grippeds ze ZUŠ Rakovník, kteří účast sami zrušili. Navíc se konala přednáška „Cesta po Jižní Americe“ Ing.Tomáš Oliva .

L.Faflíková poděkovala všem lektorům z řad sdružení i ostatním dobrovolníkům, kteří s organizací kulturních akcí během léta pomáhali.

 

2.

Finanční zajištění akcí :

5 000 Kč OÚ Slabce

30 000 Kč  J.Mandaus

35 000 Kč sponzoři, které oslovil p.Vágner

58 500 Kč z Nadace VIA  na slavnost K.Buriana

Grant z Min.kultury na K.Buriana můžeme využít jen z části

70 000 Kč z Nadace VIA na opravu hřiště

 

3.

Jitka Mouchová ze zdravotních důvodů ukončí svou činnost ve sdružení jako účetní. Povede účetnictví do konce roku 2010, pak ho předá M.Konvalinkové a K.Kounovské. J.Šicová se vzdala funkce pokladníka, členské příspěvky bude v budoucnu vybírat M.Konvalinková a K.Kounovská.

 

4.

Hřiště musí být opraveno podle rozpočtu a časového harmonogramu uvedeného v grantu, hotové bude v květnu 2011. Myšák sestaví pracovní skupinu, bude svolávat brigády a informovat o postupu prací.

 

6.

Přesun kontejnerů na tříděný odpad se zatím zastavil na neochotě pana starosty Celby poskytnout panely, na které by se měly postavit.

 

7.

Pavlína Čepičková nebude dál lektorovat na sympoziu, všichni budeme shánět kontakty na jiné šikovné keramiky.

 

8.

Akce plánované do konce roku 2010:

11.9.pouť  - draci, buřty, beseda se s modeláři z Rakovníka (letadla)

Konec listopadu – adventní věnce

18.12. Křivoklátští hudci

 

9.

Z.Schäfferová narhla přemístit bazárek do školy, aby byl lidem přístupný častěji než jeden den v roce. Peníze z prodeje by mohly být použity ve prospěch OSR.

 

 

10.

Diskuse:

Hlavní příspěvky L.Prokopcová – necháváno hlasovat o možném navázání spolupráce s osadním výborem v Rousínově (1 hlas pro, 2 se zdrželi, 20 proti)

 

 

                                                                       Zapsala: Zuzana Schäfferová

 

                                                                                           

 

                                                                       Ověřila : Ludmila Faflíková