Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 24.9.2011

21.10.2011 21:42

Zápis ze schůze valné hromady OSR 24.9.2011

Přítomno : 29 z 34 členů

Program :

1/ volba nového výboru

2/ zhodnocení akcí od poslední valné hromady

3/ ROUS 13

4/ hřiště

5/ škola

6/ logo sdružení

7/ akce do konce roku + masopust

8/ vyhodnocení hlasování o novém výboru

 

Ad1/ - každý přítomný člen OSR obdržel seznam členů a měl zaškrtnout 5-7jmen pro něj ideálního výboru pro další volební období

Ad2/ - a/Dětský den – pod vedením Jany Kounovské, velmi povedené odpoledne b/ Bazárek, večer vystoupení kapely ZUŠ Rakovník GRIPPEDS a Falešné ozvěny-

- vydařená akce

Ad3/ - ROUS 13 - opět velmi povedený týden především díky obětavé práci dobrovolníků, organizaci už umíme, vítáme nové nápady na výuku ..i jinak – Romana od Míry Vrábíka má dvě korálkářky, paní Eliška Burianová nabízí barvení triček různými metodami, naopak budeme shánět nového lektora na pletení z pedigu..

velkou radost nám udělala nová keramička Mirka Maierová, velmi šikovná, milá, vstřícná, přijede i příští rok

chválíme všechny, kteří pracovali zadarmo, což kromě cizích lektorů byli     všichni/stavěči a bourači stánků, dámy u kasy, místní lektoři, prodejci ve stánku, organizátoři/

i účinkující na večerních programech vesměs vystupovali za snížené honoráře.. Velký dík zvukařům, ti si vzali k proplacení jen symbolickou částku.

divadélko Před Branou vystoupilo úplně zdarma

předneseno vyúčtování ROUSe, letos příjmy překročily výdaje/podrobněji v příloze/

 

Ad4/ naše část úprav hřiště, tedy jeho povrch a okolí hotovo, bohužel nebyly ještě dodány lavičky a stůl, není dodělána ani sestava dětských prolézaček..snad do konce měsíce-podle starosty, dodavatel má značné prodlevy .

Vyúčtování grantu z Nadace Via předloženo v termínu, nutno doplnit, zpracuje L.Faflíková

L.Faflíková upozornila na negativní ohlasy /J.Svobodová a údajně i další/ na to, že sdružení se vůbec začalo obecním hřištěm zabývat, o kvalitě odvedené práce ani nemluvě…

Není co dodat, někdo dělá, někdo kritizuje, že…

Sdružení odvedlo dobrou práci v rámci svých finančních možností s tím, že bude-li mít kdokoli zájem zkvalitnit povrch hřiště, nějak doplnit apod., nikdo mu nebude bránit, právě naopak.

Velký dík partě kolem Myšáka Schäffera, dost se nadřeli..

 

Ad5/- kdo přemýšlel na dalším využitím školy, jak jsme si uložili při minulé valné hromadě ??

odhlasováno 28 hlasy/1 se zdržel/, že nadále budeme podávat žádosti o granty na dílčí opravy budovy a pokusíme se sehnat investora, který by opravy financoval s tím, že by participoval na využití, snad na penzion, ubytovnu, hotýlek ..

na popud J.Šicové svolána brigáda na sobotu 1.10.2011 od 14hod na úklid kolem školy, vyřezání keřů, posekání trávy. Zároveň ve škole budeme šít kostýmy na masopust.

L.Faflíková a Z.Schäfferová zjistí cenu opravy okapů na škole.

 

Ad6/ - Z.Schäfferová přinesla nové návrhy loga OSR od paní Hvězdové, které vycházely z minule nejlépe ohodnoceného návrhu, nechala o nich pomocí přiložených korálků každého hlasovat, vítězný budeme používat a bude vystaven v naší vývěsce.

 

Ad7/ - do konce roku nás čeká –

-1.10. - brigáda kolem školy a šití kostýmů

-19.11. – Jirka Reich a spol.do lesa na chvojí

-26.11. – vinutí adventních věnců a jiných vánočních ozdob v sále ROUSpůdky

            Kdo nevine, sedí, radí ,popíjí a povídá si..

           -těsně před Vánoci – koncert v kostele/snad opět polorozpadlí Hudci/, nutno sledovat naši vývěsku !!

- 25.2.2012 - Masopustní průvod + zábava/ hraje R.Svítil/

 

Ad8/- vyhodnoceno hlasování o novém výboru – zvoleni :

Lída Faflíková

Zuzka Schäfferová

Líba Macáková

Pavla Vaitová

Míra Vait

Katka Kounovská

Marta Konvalinková

Výbor ihned zvolil předsedu a místopředsedu, jsou to L.Faflíková a Z.Schäfferová.

 

Zapsala :    L.Faflíková                                            Ověřila : Z.Schäfferová