Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 4.4.2015

04.11.2015 19:25

Zápis z valné hromady OSR  z 4.4.2015

Přítomno  :

 

Program :  1/  připomenutí akcí od posl.valné hromady

                     2/ Finanční situace sdružení, granty

                     3/ plánované akce na příštího ½ roku

                     4/ organizační záležitosti

 

Ad1/   Připomenutí akcí od min.valné hromady

29.11.2014    -   adventní věnce   -  poděkování všem , kteří se jakkoliv podíleli na organizaci akce /Endrštovi, J.Reich, J.Mouchová,J.Kounovský/

                       - v podvečer rozsvěcení vánoč.stromu nad rybníkem, zahráli a     zazpívali studenti ZUŠ Rakovník – krásně

12.12.2014  -  úklid a zdobení kostela před koncertem/Konvalinková,Viktorová,Šotková,Burianová,Faflíková/

13.12.2014  -  vánoční koncert v kostele Sine Nomine, živý betlém

 21.2.2015  -  Masopustní průvod – rekordní počet nápaditých masek

                         Vybráno  5.060,-, z toho 3.000,- hudba, zbytek OSR

 

Ad 2/  Finanční situace sdružení

V současné době  na účtu  44.825,-

Pokladna                               550,-

Dary  -   JUDr.Gembčíková   5.000,-

               Fy Froněk            5.000,-

               Městys Slabce     2.000,- na masopust

 •  Požádáno MK o dotaci 80.000,- na zbytek oken -  NPÚ doporučil schválit
 • Celkový rozpočet je 105.000,-, zbytek uhradí OSR jako 20% spoluúčast
 • Přislíbený příspěvek od Městyse na ROUS  ve výši  5.000,-+ 2.000,- na každou větší akci
 • Harry Mark přislíbil finanční příspěvek.
 • V současné době je rozpracovaná žádost do Fondu kultury Středočeského kraje na BluesRousfest, do Nadace Via na ochotnické divadlo a do NOF na vyvločkování komínů ve škole

Ad3/  Plánované akce do příští VH

 • Jarní brigády  -  mytí oken ve škole a vynesení starých  13.6.
 • Úklid, pletí, natírání prvků na hřišti -  9.5.
 • Úklid v kostýmech a bazárku

Další akce

30.5.  Dětský den na hřišti  -  odpovídá Jana Kounovská

4.7.  BluesRousFest  -  18h-22h ve stodole / místo Bazárku/ .Přijede E.Ptáčková, Blues Bond J.Zomera, La Banda

Rozpočet na 25tis., požádáme Střed.kraj o dotaci – odpovídá L.Faflíková

Koktejlová párty v podvečer před začátkem BRF -  odpovídají Macákovi

8.8. – 145.výr.narození K.Buriana – slavnost spolu s Vlastivědným spolkem -  položení kytičky u rod.domku, přednáška R.Hartla a koncert J.Buriana ve stodole

9.8.  -  stavíme stánky před ROUSem

10.-15.8. ROUS 17

12.9. pouť

 

Ad4/ Organizační záležitosti

 • Včas zajistit R.Svítila, abychom se vešli do masopustního období –odpovídá Z.Schafferová
 • Minulý masopust skvělý, Zuzka připravila krásné ceny,plakáty,zorganizovala soutěž o nejlepší masku
 • Vyvolávač – průvodce masopustem – J.Endršt – příští rok
 • Nová akce BluesRousFest – zajistí Faflíková
 • M.Konvalinková – divadlo, kdy se bude hrát ?
 • Pochvala „hodinářům“ Faflík,Schaffer, Seidl,Reich,Moucha + Luďa Uher
 • Příští VH se bude volit nový výbor, z něho pak vzejde předseda, je třeba se zamyslet, kdo by chtěl být ve výboru
 • - Ondra Dykast zasadí nový smrk nad rybníkem

 

Zapsala :  L.Faflíková

Ověřila  :  Z.Schafferová