Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 4.5.2013

04.11.2015 19:21

Zápis ze schůze valné hromady 4.5. 2013

 

Přítomno:        členů z celkového počtu   34     viz. prezenční listina

 

Program:   1. zhodnocení činnosti OSR od poslední valné hromady

                2.  finanční situace

                3.  členské příspěvky

                4.  škola

                5.  plánované akce

 

 1. - úklid kolem školy, odstranění zlomené jabloně

- vázání adventních věnců 1.12., rozsvícení vánočního stromu s krátkým programem

- poděkování všem, kteří pomáhali s organizací a výzdobou kostela

- 22. 12. vánoční koncert v kostele + živý Betlém

- 26.1. masopustní průvod

 

- chybí dodělat – odstranit prorůstající trávu skrz oplocení hřiště

                           (J.Endršt – postřik, M.Vait – gumový pás pod pletivo)

                        -  J. Moucha – spočítá cenu materiálu na okapy na škole

 

 1. Finance  - na účtu 92 600 Kč, pokladna  10 760 Kč 

 

 • loni jsme získali 40 000 Kč z fondu Nadace OF na opravu asi šesti oken ve škole (zajistili jsme prodloužení stavebního povolení, vyjádření památkářů)
 • s truhlářem Hanzelandrem uzavřena smlouva o díla, vyplacena záloha 40 000 Kč
 • na další okna podána žádost o grant 80 000 Kč u MK
 • na Rous podána žádost u Středočeského kraje – Fond hejtmana
 • ohledně sponzorských darů osloveni jednotlivci i firmy v okolí

 

 1. Členské příspěvky nadále zůstávají 200 Kč.

 

 1. Škola – v budoucnu se pokusíme požádat Nadaci OF o grant na dveře, okapy.

 

 • v létě se uskuteční schůzka s Ing. Radomírem Dvořákem z MAS Rakovnicko a zjistíme naše další možnosti v zapojení v programech od roku 2014

                 -   smlouvy na půjčky v celkové výši 300 000 Kč členové prodlouží, postupně budou umořovány, Čepičkovi budou letos vyplaceni hotově

 

 1. Plánované akce:

1.6. Dětský den od 14h

6.7. Bazárek od 14h

3.8. koncert PIANO od 20h

4.8. stavíme stánky

5.- 10.8. ROUS

7.9. Mariánská pouť                                

30.11. věnce, rozsvěcení stromu

 

Zapsala : Zuzana Schäfferová

Ověřila:  Ludmila Faflíková