Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 25.10.2014

04.11.2015 19:24

Zápis z valné hromady 25.10.2014

 Přítomno  :   24 členů

 

Program :  1/  připomenutí činnosti sdružení od posl.valné hromady 19.4.2014

                 2/ finanční situace sdružení,žádosti o granty,zvýšení členských                                                                                 příspěvků, poplatky za půjčování kostýmů

                 3/  partnerství s MAS Rakovník

                 4/  plánované akce

 

Ad1/    Akce od minulé VH   -  31.5. Dětský den  -  zajišťovala Jana Kounovská + Myšáci+Endršti, hry, soutěže, jízdy na koni -  velmi úspěšné

                                             5.7.  Bazárek  -  opět pozměňováno nepotřebné mezi domácnostmi.

Zájem místních i přespolních ale viditelně menší než v minulých letech, tudíž i příjem pro sdružení poklesl – 1107,-kč /o 500,-Kč méně než 2013/

Otázka  -  má smysl ho dále pořádat ve stejné formě ?

Nahradit ho jinou akcí, třeba burzou napečených a navařených pokrmů, apod.?

Dohodnuto, že v r.2015 Bazárek vynecháme a domluvíme během času jinou akci, možná ho obnovíme za dva roky.

                                                     2.8.-  K.Burian  -   přednáška R.Hartl, vysoká úroveň, položení květin k rodnému domku, večer ve stodole koncert RoT , velmi povedená slavnost

                                                     4.-10.8.  ROUS 16 -  úspěšný i přes zvlášť placenou keramiku, nová řemesla – sítotisk,nové fimo,floristika,výtvarnice Radana Švecová

Živá hudba – Jan Macák s klarinetem

Zmrzlina opět úspěšná u dětí, bohužel pro OSR nezbyly žádné peníze, zmrzlina rozmrzla a zmrzla, nebyla už našlehaná..

Příjmy  -  51 951,-                      Výdaje  -   42 678,-                              Zisk  -  9 273,-

Zisk ale rozpuštěn v honorářích Z Davu a Dura Blues

Příjmy z koncertů  -  2.640,-               Výdaje i se zvukem -  12 000,-

Rozdíl k doplacení    9.360,-

 

                         20.9.  Pouť  -   přesunuta z 13.9. kvůli špatnému počasí, přijeli modeláři s modely z Rakovníka, děti pak před hospodou malovaly a vytvářely podzimní zátiší, opékaly se buřty – pro sdružení 280,- .

 

Ad 2/  Finanční situace sdružení

Info – místo Katky Kounovské po dohodě s ní účto přebrala zpět Jitka Mouchová a bude ho nadále zpracovávat sama. Z vlastních peněz si zaplatila kurzy účetnictví spolků – velmi chvályhodné.

K dnešnímu dni – na účtu OSR  27.543 /začátkem r.2014 bylo na účtu 5.829,-/.

Příjmy -  7.000,- Městys Slabce

             5.000,-   dr.Gembčíková – dar

                150E - Harry Mark  - dar

             1.107,-   bazárek

             2.300,-   masopust

             1.000,-  dětský den – Městys Slabce

             4.000,-   za půjčování kostýmů

             7.000,-   znovu Městys Slabce

 

Návrh  na zvýšení členských příspěvků , různé výše, zvítězilo  400,- os/rok, možno ve 2 splátkách.

Úprava poplatků za půjčování kostýmů :  masopust  -  členové sdružení  20,-kč/kostým, nečlenové  50,-kč/kostým

                                                            ostatní akce  -  členové  100,-/kostým, nečlenové 150,-/kostým

Žádost o evropské peníze na rekonstrukci školy do ROPS nevyšel kvůli špatnému finančnímu zdraví sdružení, nadhodnocený projekt, rozpočet ne dost detailní

Byla připravena žádost o grant do NOF na opravu kapličky, majitelé Fišerovi nedali souhlas k její opravě, takže nic..

Budeme žádat v r.2015 na MK ČR, Stř.kraj,NOF, Nadaci Via, soukromé subjekty.

Je k dispozici rozpočet na vyvložkování komína, budeme žádat nejspíš do NOF.

 

Ad3/Partnerství s MAS Rakovnicko

Info o spolupráci s MAS,  co je to za subjekt, co plyne pro OSR – další šance na získání nějakých fin.prostředků na školu

 

Ad 4/  Plánované akce do příští VH na jaře 2015

29.11. -   13 – 16 hod.  v sále ROUSpody -  vineme advent.věnce. Ředitelka akce  -  Markéta Endrštová

Chvojí zajistí – Jirka Reich s pomocníky/J.Kounovský.J.Endršt,Jana s dcerami/

V 17hod. musí být sál uklizen -  bude se hrát pinkponk

17.30  -  rozsvěcení vánočního stromu u školy – krátký kult.program – žáci ZUŠ

Nutno předem zkusit světýlka, zda všechna svítí!!!

13.12.  -  18.30 Vánoční koncert v kostele

12.12. nutno uklidit a nazdobit kostel !!!

Kdy bude masopust ?  -   Hudbu zajistí Z.Schafferová

8.11. – brigáda  hrabání kolem školy

Stojan na street basket bude zabetonován na jaře.

Úklid ve škole – umýt okna, vynést stará – na jaře.

Marta Konvalinková nacvičí se členy OSR pohádku na ROUS.

 

Zapsala : Zuzana Schafferová

Ověřila : Lída Faflíková