Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 19.4.2014

04.11.2015 19:23

 Zápis z valné hromady OSR  -  19.4.2014

 

Přítomno :  31 členů

 

Program  :   1/ připomenutí činnosti od min.VH 5.10.2013

                     2/  Finanční situace sdružení,žádosti o granty,jednání s MAS Rak.

                     3/  Budoucí transformace OS dle NOZ

                     4/  Kácení stromů v Rousínově

                     5/  Akce do příští VH na podzim 2014

 

Ad1/   Činnost od posl.VH

 •  Na podzim 2013  úklid kolem školy – hrabání listí – dík manž.Konvalinkovým za zlikvidování starých vyměněných oken ze školy
 • Vinutí adventních věnců , dík všem, kteří se podíleli na přípravě/ ředitelka M.Endrštová,J.Endršt,Z.Schafferová, J.Kounovská ,J.Reich – chvojí
 • Rozsvěcení vánočního stromu – 30.11. – dík N.Kounovské-nacvičila s rousínovskými dětmi koledy, J.Macák zahrál na klarinet
 • Vánoční koncert v kostele, dětský Betlém – předchozí úklid + výzdoba/M.Konvalinková,E.Burianová,J.Šotková,J.Kounovská,V.Viktorová.L.Faflíková/
 • Masopust – velmi vydařený, 57 masek, vybráno 5.300,-, když 3000,-pobral R.Svítil, 2.300 zůstalo OSR, pochvala Z.Schafferová-krásné ceny, + povídání + plakáty + zorganizování soutěže o nejlepší masku, Myšák krásné video,L.Seidl + M.Hartlová fotky, J.Kounovská vzorně půjčovala masky
 • Brigáda na hřišti 12.4.-odstranění plevele, nátěr laviček,utažení šroubů,
 • Pochvala !!    Věruška Viktorová, ač nejstarší, vždy všude se účastní, též jarka Šotková, Zuzka Shafferová obětavě s kolečkem vyvážela odpad ze hřiště
 • Pochvala !! – velká chvála hodinářů V.Schaffera, V.Saidla,M.Faflíka,J.Mouchy, který vymyslel a vyrobil zařízení ke zvonu, aby bil jak má,o kondici hodinářů se svědomitě stará dr.Reich pravidelným přísunem dostatečného množství aperitivů
 • Jitka Mouchová v rekordním čase vybrala příspěvky i od členů, kteří vždy s placením otálejí
 • Konvalinkovi – po podzimní brigádě odstranili stará okna i skla

Ad 2/  Finanční situace OSR

 • Sponzorský příspěvek  -  JUDr.B.Gembčíková -5.000,-kč
 • Úřad městyse Slabce 5.000,-kč na činnost
 •      -   „   -                  2.000,-kč na masopust
 • Úřad dává všem spolkům v městysu, OSR a DUC dostávají nejvíce.
 • V roce 2012 /na rok 2013/ -  2  granty na opravu oken
 • Od Nadace OF  40.000,-
 • Od MK ČR 80.000,-
 • Oba granty vyúčtované, uzavřené
 • Památkáři přišli na kontrolu a byli výsledkem nadšeni
 • V r. 2013 na r.2014 grant od Nadace OF na opravu okapů na škole 30.000,-, okapy renovovány za 41.000,- na podzim 2013
 • Zač.2014 příprava žádosti do ROP Střední Čechy na celkovou rekonstrukci školy na Kulturní centrum Rousínov, žádost podána na konci března 2014, podávala opět fy Wisdoma, projektant ing.Ferenczy, výsledky snad v srpnu 2014
 • Zuzka Schafferová bude podávat do Nadace Via žádost o podporu v šití kostýmů
 • S Jitkou Mouchovou jsme se sešli s ing.Matuškou z vrství v rakovníků ohledně podání žádosti o opravu střechy rous.kostela, grant od MK dostl
 • S Martou Konvalinkovou jsme se zúčastnily semináře od MAS Rakovnicko ohledně programu do nadcházejícího grantového období 2015-2020
 • - uvažujeme o podání žádosti do nadace OF na opravu kapličky,zajiš´tujeme podklady

Ad 3/  sdružení – spolek

Info  členům o úpravách v novém OZ, kdy automaticky se ze sdružení stal spolek, nutno ale změnit stanovy a zaregistrovat se s novým názvem

Čas 3 roky

 • Členové mají čas se zamyslet, zda chtějí dále být členy sdružení

Ad 4/ – kácení stromů v Rousínově

Není to sice věcí sdružení, ale bylo zjištěno, že vánoční smrk nad rybníkem, se rozhodně v dohlednu kácet nebude, jak snad někdo myslel.

 • Některé dřeviny jsou káceny v souladu se studií památkářů o zeleni v VPZ Rousínov, některé v souvislosti se zborcením hráze nad rybníkem

Ad 5/  -  Akce do příští valné hromady na podzim 2014-09-15

Dětský den   -   sobota 31.5.2014

Bazárek    -        sobota 5.7.2014

144.výr.nar.K.Burian  -  sob.2.8.2014

Opět společně s Vlastivědným spolkem Slabce,

Zač.  17h  položení kytičky u rod.domku

17.30 – 18.30 přednáška R.Hartla na téma K.B.+lidová píseň

19.00  koncert Republic of Two

 

Ned.3.8. odpol.  Stavění stánků, příprava ROUS 16

ROUS 16  -  4.8. – 10.8.2014

 • POZOR  změna v placení, keramika se bude platit ke vstupnému ještě 100,-/1os

Pátek  29.8.  koncert Dura a blues klub

Pátek   5.9.2014  koncert Z Davu  -  závěr seóny ve stodole

Pouť  bude  13.9.2014 - drakiáda , malování a pečení buřtů před hospodou

 

L.Faflíková sdělila valné hromadě svůj názor na dokument ČT  „Každý po svém“, který se točil v Rousínově  a Slabcích.

Dle jejího nevystihoval OSR tak, jak by si ona i ostatní přáli.

 

Zapsala   :   L.Faflíková                                                Rousínov     5.5.2014

Ověřila  :   Z.Schafferová