Zápis z valné hromady OSR 22.9.2012

04.11.2015 19:20

Zápis z valné hromady OSR 22.9.2012

 

Program :  1/  zhodnocení činnosti sdružení od posl.VH

                  2/  ROUS  14 – vyúčtování

                  3/ finanční situace OSR

                  4/ žádosti o granty

                  5/ co nás čeká

                  6/ počet členů sdružení, zbavení členství, přijetí

                  7/  připomenutí dosavadních výsledků činnosti OSR

Přítomno :  22 členů, VH vedla L.Faflíková

 

Ad1/  Od poslední valné hromady/24.3.2012/ OSR realizovalo následující akce :

 • Dětský den – slabečtí hasiči předvedli techniku záchrany slaňováním, pouštěli zájemce z okna školy po laně – velký úspěch nejen u dětí
 • Program her a soutěží poprvé na novém  hřišti, výstavku fotografií z budování hřiště na plot kolem instalovala Z.Schafferová , opékání buřtů
 • ředitelkou úspěšné akce jako obyč.Jana Kounovská
 • Bazárek – 14.7. odp. ve Faflík.stodole, Schafferovic a Endrštovic stánek vydělaných 3.656,-Kč věnoval sdružení-/huráá/
 • Přednáška – večer 14.7. přednášel sběratel M.Klikar o Hodinách ze Schwarzwaldu
 • Výzdoba a úklid kostela – 3.8. před koncertem
 • Slavnost  věnovaná rodákovi K.Burianovi -4.8. ,rodný domek,

     koncert hradeckých mladých umělců v kostele, přednáška  R.Hartla ve stodole, koncert Republic Of Two tamtéž – velmi úspěšná akce

 • Stavění stánků, příprava stodoly na ROUS – 5.8.
 • ROUS 14  6.-11.8. program viz www.rousinovurakovnika.cz
 • Koncert E.Ptáčkové -24.8. ve stodole
 • Koncert Z davu a Falešné Ozvěny – 7.9. ve stodole
 • Mariánská pouť – 8.9. pouštění draků za hřbitovem, malování draků před hospodou, opékání buřtíků

 

Ad2/ ROUS 14  příjmy :  kurzovné,vstupné, gumičky

                           Celkem   :   46.885,-Kč

                            Výdaje :  honoráře umělcům, lektorům,nákup korálků,plakáty,trička+barvy

                           Celkem  :   57.633,-Kč

Další výdaje po ROUSu  :  zvukaři  8.000,-Kč, E.Ptáčková  :  -600Kč  /vstup +2.100,honorář-3.500/

Z Davu + F.O.:  -100, - /vstup +2.900,-, honorář celkem -3000,-/

 

Ad3/  na účtu v současné době 97.888,-kč

Do pokladny přispěl :  1000,- masopust

                                        3000,- půjčování kostýmů Pavla Vait.

                                        3653,- bazárek Markéta+Zuzka

                                        6.168,- sběr šrotu

Z pokladny výdej :              3.300,-nákup korálků

                                        3.000,- logo+kresby v kronice – pí Hvězdová

Další výdaje : plakáty na akce, stojan na kostýmy, občerstvení po brigádě, kancelářské potřeby apod.

V současné době v pokladně  :  8.500,-Kč

 

Ad4/  Na rok 2012 podány dosud následující žádosti o udělení grantu  :

 • Středočeský kraj – na opravu školy
 • Nadace ČEZ  -   4 žádosti   3x na opravu různých částí školy/okapy,okna,střecha/
 • 1x na kulturní akce
 • Středočeský kraj,Fond hejtmana – na ROUS l4
 • Úřad Městyse Slabce  -  na kulturní akce
 • Nadace Občanského Fóra -  Opomíjené památky

Z ÚM Slabce  jsme dostali 5000,- na kult.akce + 1.000,- na Dětský den

Ostatní žádosti neúspěšné, žádost do nadace OF zatím v běhu.

Od mgr.J.Mandause sponzor.příspěvek 30000,-Kč.

 

Ad5/  Do konce r.2012  :  1.12.od 14h  -  adventní věnce v sále hospody, kvečeru slavnostní rozsvěcení vánočního stromu nad rybníkem, týden předem nutno zajistit rozvěšení světel !

                                               22.12. od 18h  vánoční koncert v kostele

                                               26.1.2013 –masopustní průvod

-podzimní brigáda kolem školy.hrabání listí, odstranění zlomené jabloně- nutno sledovat vývěsku !

 

Ad6/  V OSR  doteď   34členů

O zbavení členství požádal Jan Křikava z důvodů vyššího věku a nedobrého zdr.stavu – členové odhlasovali

O přijetí do sdružení požádala Kateřina Loukotová, jednomyslně přjata.

členský příspěvek 200,-/1os  zůstává i v dalším roce ve stejné výši.

 

Ad7/ L.Faflíková připomněla členům, které akce sdružení po dobu své existence uskutečnilo, vyjmenovala pravidelně se opakující i náhodné, pořízení věžních hodin do kostela, měřiče rychlosti do vsi, úpravy hřiště, koupi školy atd..

Je jistě dobře si oživit paměť, sdružení totiž má neobvykle široký záběr činností a členové mohou být právem pyšní na výsledky svého letitého snažení.

 

Mimo program L.Faflíková upozornila, že koncem r.2013 končí i smlouvy o půjčkách členů sdružení na koupi školy a vyzvala věřitele k zamyšlení, zda budou ochotni smlouvy prodloužit, či budou žádat o vyplacení zapůjčených peněz.

Měli by se vyjádřit nejspíš o příští valné hromadě, tedy na jaře 2013

 

Zapsala  L.Faflíková        

Ověřila Z.Schafferová