Zápis ze schůze valné hromady OSR 4.7.2009

04.07.2009 00:00

 

Přítomno: Z 37 členů přítomno 22 – viz prezenční listina.

 

1.

J.Šicová : OSR má 37 členů, na letošní rok všichni zaplatili členské příspěvky.

 

2.

Od minulé valné hromady proběhly dvě důležité akce – koncert L.Vele a Dětský den.

L.Faflíková : benefiční koncert nám přinesl 37 tis.Kč na dobrovolném vstupném a sponzorských darech. Pokud někteří sponzoři chtějí zůstat v anonymitě, nechť to předem oznámí. OSR nechalo letos budovu školy pojistit.

Dále L.Faflíková poděkovala všem, kteří dosud finančně koupi školy podpořili, a vyzvala rousínovské občany k hojné účasti na akcích pořádaných právě za tímto účelem.

 

J.Kounovská informovala o průběhu Dětského dne. Letos se na programu prvně podíleli i hasiči z Rakovníka a ze Slabec. Zdarma předvedli ukázku techniky a ochotně besedovali. Nabídli možnost další spolupráce na akcích pořádaných v Rousínově.

Jako poděkování jim byly doručeny zarámované fotografie z Dětského dne.

 

3.

Letos se ještě chystá:

-          benefiční koncert Marty Kubišové  21.9.2009  (KC nebo divadlo Rakovník)

-          benefiční koncert Jana Buriana  9.10.2009  (Hospoda Rousínov)

-          ROUS 11         10.-.15.8 2009

-          přednáška o balonovém létání – datum se ještě musí upřesnit

-          pouť 12.9.2009

4.

Z.Schäfferová dala k nahlédnutí zpracované žádosti o granty, které byly podány na jaře Nadaci VIA. Obdrželi jsme v plné výši (70 000 Kč) grant na pořádání kulturních akcí. Peníze musíme vyčerpat a účetně doložit do 31.4. 2010 dle naplánovaného rozpočtu. Účetnictví OSR i vyúčtování tohoto grantu vypracuje J.Mouchová.

Jednou z položek grantu je šití kostýmů na masopust. J. Kounovská navrhla termín 5.-7.8. ve Stodole u Faflíků. Výroby a fotografování  kostýmů se může zúčastnit kdokoliv.

 

5.

L. Faflíková seznámila přítomné s programem sympozia a pouti.  Veškerý zisk z dobrovolného vstupného se použije na koupi školy. Přivítáme dobrovolníky, kteří by pomohli s každodenní přípravou Stodoly na odpolední a večerní program.

 

                                                                              Zapsala : Zuzana Schäfferová

                                                                              Ověřil : Ladislav Čepička