Zápis ze schůze valné hromady OSR 31.10.2009

31.10.2009 00:00

Přítomno : 30 členů z 37 – viz prezenční listina

                  j.h.ing.Tomáš Oliva

1.

Shrnutí činnosti od poslední valné hromady 4.7.2OO9 – L.Faflíková.

-šití kostýmů na masopust ve stodole 5.-8.8.,podařilo se ušít na 30 masek

-proběhl ROUS 11 – díky grantu nadace VIA z Poštovní spořitelny byl program různorodý, koncerty, divadla, výstava, kurzy byly velmi úspěšné a díky pozorným výběrčím kurzovného J.Mouchové a V.Viktorové i finančně.

Rousínovští lektoři se vzdali práva na honorář, který ve výši 21tis.proplatil z peněz sdružení Křivoklátska L.Čepička a věnovali ho na koupi školy.

Řezbář Jan Jungmann dokončil vodníka pro obec Malinovou a věnoval honorář ve výši 8tis.Kč obč.sdruž. na koupi školy.

Faflíkovi se vzdali nároku na nájemné  ve výši 5tis.Kč a věnovali je škole.

Díky všem, kteří obětavě a nezištně pomáhali !

22.8.se uskutečnila přednáška o balonovém létání s promítáním filmu (Ing.Tomáš Oliva)

12.9.proběhla mariánská pouť v Rousínově. Za hřbitovem se pouštěli draci, účast byla veliká. Od 16h se konalo ve stodole představení pražského divadla Buchty a loutky, večer hrál k tanci J.Lejsek. Opět dámy napekly dobroty, jak to o pouti má být.

21.9.se uskutečnil benefiční koncert na podporu koupě školy.V Tylově div.v Rak.vystoupila Marta Kubišová doprovázená na klávesy Karlem Štolbou.Hrubý výdělek byl 46.5OOKč, po odečtení nájemného za div.4.25O Kč a za plakáty l.OOO Kč byl čistý zisk 4l.25O Kč. Veškerá práce s produkcí spojená byla zdarma. Květiny zdarma dodal Miloš Cafourek,majitel květinářství Cafex, dárkové koše vyrobila Zuzka Schäfferová taktéž zdarma.

30.10. proběhl další benefiční koncert ve prospěch školy, Jan Burian vystoupil v sále rousínovské hospody.Čistý výtěžek byl 7.000 Kč.Vegetariánský dárkový koš vyrobila Z.Schäfferová, koláče pro zvukaře S.Brabce a Z.Mišteru napekla a skvěle zabalila Jana Kounovská.Zvukaři po oba benef.koncerty pracovali i aparaturu zapůjčili zdarma.

2.

Pavla Vaitová – referovala o dalším šití masek, které se probíhalo po několik sob.odpolední ve škole, má na starosti soubor kostýmů, zamyslí se nad způsobem půjčování.Z.Schafferová vyrobila a poskytla k nahlédnutí katalog masek, bude průběžně doplňován.

3.

Z.Schäfferová informovala o dalších chystaných akcích :

28.11.v sále hospody se budou tvořit adventní věnce a jiné vánoční ozdoby od 14h, možno se přijít jen podívat

5.12.Mikulášská nadílka-do konce listopadu nutno nahlásit J.Kounovské zájemce o návštěvu

19.12. v rousínovském kostele vystoupí opět tradičně Křivoklátští hudci od 18h

- masopustní průvod by měl být v době od 6.1.2010 do půli února, snad 6.2.

5.6.2010 bude Dětský den – opět J.Kounovská

9.-14.8.2010 proběhne ROUS 12

4.

Michal Schäffer obšírně informoval o tom, že OSR získalo dotaci 116tis.na měřič rychlosti v jednom směru, je nutno dodat 30tis.spoluúčasti, půjčí Schäfferovi.Bude s nimi uzavřena smlouva o půjčce. Měřič rychlosti je nutno pořídit, nainstalovat i zaplatit do konce tohoto roku.

5.

L.Faflíková požádá Úřad městyse Slabce o prominutí zbývajících 20tis., které chybějí do 200tis. (druhá splátka na školu)A dále o přispění na měřič rychlosti.

Přítomní byli vyzváni, aby již začali platit příspěvky ve výši 200kč/stejně jako loni/ Jarce Šicové ( pokladníkovi)

 

 

 

 

6.

Rozvinula se diskuze o dalším využití školy.Návrhy – domov důchodců, dům sociální péče, klubovna pro sdružení apod.

                            28.12.2009 je svolána schůzka členů do hospody ve 13.30h, na které by měla být shrnuta

                            veškerá pro a proti u všech nápadů na využití školy, které padnou.Všichni přítomní byli

                            vyzváni, aby se snažili vymyslet možné využití. Je zřejmé, že celková rekonstrukce budovy je

                            možná jen z evropských peněz, postupné kroky je snad možno utáhnout z tuzemských dotací.

 

 

                                                                                                                 Zapsala : L.Faflíková

 

 

                                                                                                              Ověřila : Z.Schafferová