Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 8.3.2008

08.03.2008 00:00

Přítomni :J.Šicová, M.Vrábík, M.Vait, L.Čepička, J.Kounovská, Z.Schäfferová, L.Faflíková,

Hosté: L.Zahejský, V.Schäffer, M.Schäffer, M.Faflík

 

1.L.Faflíková seznámila přítomné s programem schůze

2.L.Čepička informoval  o průběhu prací na sestavení žádosti o grant na opravu a odkoupení budovy školy. Potřebné dokumenty, které již byly vyhotoveny, nabídl přítomným k nahlédnutí a posouzení. Datum odevzdání žádosti včetně příloh L.Čepička sleduje. Účastníky valné hromady L.Čepička rovněž podrobně seznámí s průběhem prací a  finální podobou žádosti o grant. Datum valné hromady jsme stanovili na sobotu 10.5.2008.

3.Díky sponzorům, které získal L.Zahejský, byl již zaplacen dluh (cca 20 000 Kč) , jenž vznikl opravou a zprovozněním hodin na kostele. M.Faflík zformuluje poděkování sponzorům, L.Zahejský dodá loga těchto firem.

4.Z.Schäfferová vyzvala všechny přítomné, mají-li zájem, aby přispěli do Rousínovských novin nebo navrhli témata, která by neměla být opomenuta.

5.Letošní masopust byl zhodnocen jako zdařilý, pro příští rok bylo dohodnuto následující:

Opět oslovíme hudební skupinu JEN TAK, zaplatíme za průvod obcí předem dohodnutou částku.Zábava v hostinci bude následovat hned po skončení průvodu – bude-li dostatek zájmu a financí.

6.Připomínky k hygienickým podmínkám v hostinci v Rousínově není schopno OSR řešit, proto se na schůzích sdružení již o stavu hostince nebude diskutovat.

 

Zapsala: Zuzana Schäfferová

Ověřil : Ladislav Čepička