Zápis z valné hromady OSR ze dne 7.4.2007

07.04.2007 00:00

Přítomni: viz.prezenční listina

Hosté: p.Štiller, pí Hlínová

 

1.L.Faflíková přečetla program schůze

 2.Volba zapisovatele - zvolena Z.Schäfferová

Volba mandátové a návrhové komise - zvoleny P.Čepičková a J.Šicová

Volba ověřovatele zápisu - L.Zahejský

 3.J.Šicová informovala, že OSR má k dnešnímu datu 36 členů

 4.M.Faflík zopakoval zprávu o stavu hodin na kostele (totéž v  zápisu ze schůze výboru OSR 17.3.2007).Koupě a zprovoznění hodinového stroje s elektrickým natahováním bude stát okolo 50 000 Kč, chybějící finance zapůjčí M.Faflík a L.Zahejský. Tato investice jim bude vrácena z budoucích benefičních akcí. Hodiny budou majetkem OSR. Bylo by dobré, aby hodiny byly v provozu nejpozději letos v létě.

P.Čepičková nabídla, že zjistí, jaké jsou možnosti získat finance z Osobního fondu pana hejtmana.

 5.L.Faflíková informovala, že ze dvou podaných žádostí o granty na kulturní akce bylo vyhověno pouze jedné - obdržíme 10 000 kč.(totéž v zápisu 17.3.2007).

 6.L.Faflíková a p.Štiller potvrdili, že Smlouva o smlouvě budoucí na odprodej školy Občanskému sdružení Rousínov za odhadní cenu 500 000 Kč je těsně před podpisem. Ani jedna strana nepředpokládá žádné komplikace.

 7.Výbor OSR se 17.3.2007 sešel s pí V.Uhrovou a dohodl termíny kulturních akcí v Rousínově tak, aby se nepřekrývaly a nedocházelo k neshodám. Seznam akcí je vyvěšen na nástěnce OSR.

 8.P.Štiller nabídl k nahlédnutí  ve Slabcích plán Rousínova vypracovaný památkáři po jednotlivých číslech popisných.

Dále požádal všechny obyvatele Rousínova a chalupáře, aby nevozili odpad na zakázanou skládku V Jámě, kterou v minulých dnech nechal OÚ Slabce upravit. Rousínovští nabídli formou brigády ( v sobotu 14.4.2007) vyčistit skládku V Chaloupkách. Ze Slabec bude přistaven kontejner.

L.Saidl připomněl, že by bylo vhodné upravit i pozemek naproti garážím - srovnat terén, aby se dala udržovat případná zeleń.

 

Zapsala : Zuzana Schäfferová

                                                                                      Ověřil : Ladislav Zahejský