Žádost o finanční podporu

26.08.2009 00:00

 Vážení přátelé,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc, i když víme, že doba není nám prosebníkům nyní vůbec nakloněna.
 
Jsme občanské sdružení, které již jedenáctým rokem vyvíjí činnost v Rousínově u Rakovníka.
Pořádáme různé kulturní, osvětové i tradiční vesnické akce, z nichž asi nejznámější je  každoroční  týdenní kulturní Sympozium ROUS.
Jsme nezisková organizace, naše příjmy pocházejí výhradně ze sponz.darů, grantů, vstupného.
V současné době jsme se  pustili do velkého projektu, se kterým ale potřebujeme  pomoci.
 
      V Rousínově je krásná klasicistní budova bývalé školy - jedna ze tří dominant obce.
Škola - národní kulturní památka, byla do loňského roku obecní.
Aby nebyla prodána nikomu cizímu a nedošlo k jejímu případnému znehodnocení,
uzavřelo naše sdružení s vlastníkem, městysem Slabce, na ni kupní  smlouvu. 
Z celkové ceny 500tis.Kč vybrali Rousínovští  mezi sebou během prosince 2OO8 3OOtis.Kč a  zaplatili tak obecnímu úřadu první splátku. 
Do konce tohoto roku však musíme splatit ještě druhou splátku  2OOtis. Kč.
Na rekonstrukci školy jsme nechali vypracovat  projekt, včetně platného stavebního povolení a jiných nutných příloh, neboť chceme využít výzev Regionálního operačního programu a požádat o peníze z evropských fondů.
 
                               
 
Škola se změní v kulturní centrum s galerií, regionálním muzeem, přednáškovým sálem, výtvarnou dílnou.
Předpokládáme, že objekt po rekonstrukci bude sloužit širokému okolí a bude nám ctí uvést Vás jako  jednoho ze sponzorů.
Pevně věříme, že s pomocí i Vašeho finančního příspěvku budeme moci koupi budovy školy dokončit a celý náš projekt následně uskutečnit.
 
Na podporu našich plánů pořádáme  sérii benefičních koncertů, z nichž první se uskutečnil l7.5.v kostele sv.Bartoloměje v Rakovníku,
kde umělci Luděk Vele - sólista opery ND, a doc. Jaroslav Tůma -  skvělý varhaník,  vystoupili zdarma.
Včetně sponzorských příspěvků vynesl koncert 37tis. Kč.
Dalším dobrodincem, který vystoupí v náš prospěch, bude paní Marta Kubišová, a to v pondělí 21. září O9 v rakovnickém divadle a  pan Jan Burian 30.října. O9 v Rousínově. (více na www.rousinovurakovnika.cz)
 
Srdečně Vás zveme na koncerty a doufáme ve Vaši finanční pomoc, jakákoliv částka je vítaná.
č.účtu: Poštovní spořitelna    199 452 564/03OO

S pozdravem JUDr. Ludmila Faflíková, předsedkyně občanského sdružení,tel.777778274