Vznikají další dětská hřiště

12.03.2011 10:12
Městys podal žádost na vybudování dětských hřišť v Rousínově a Modřejovicích.

S dětskými hřišti se ve Slabcích roztrhl pytel. Hotové je dětské hřiště u slabecké školy, další hřiště vzniká v novém sportovním areálu v sousedství slabeckého fotbalového hřiště a výstavba dalších hřišť už se připravuje. "Podali jsme žádost o dotaci z Programu obnovy venkova ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětských hřišť v Modřejovicích a v Rousínově," upřesnil Vlastimil Štiller, starosta městyse. Zda městys dotaci získá, má být jasné do poloviny tohoto roku. Pokud městys uspěje, uskuteční se výstavba hřišť během léta.

    Náklady na vybudování obou hřišť jsou zhruba 450 tisíc korun, přičemž 300 tisíc korun tvoří předpokládaná dotace a 150 tisíc spoluúčast městyse.

    Obě plánovaná hřiště budou stejná. Na ploše zhruba osm krát osm metrů bude umístěna dřevěná sestava s provazovým žebříkem a skluzavkou, houpačka pro větší a menší děti, houpací kůň, lezecká stěna a stůl s lavicemi.

    V Rousínově bude hřiště umístěno v sousedství rekonstruovaného sportovního hřiště ve spodní části návsi, v Modřejovicích rovněž na návsi v blízkosti hasičské zbrojnice.

    "Pokud bychom s žádostí o dotaci neuspěli, zvažujeme, že bychom vybudovali alespoň jedno z hřišť a použili k tomu 150 tisíc korun, které máme připravené jako spoluúčast k dotaci," dodává Vlastimil Štiller.

 

Zpravodaj městyse Slabce 6/2010 1.3.2011