Údržba hodinového stroje

19.08.2015 22:45

V roce 2007 pořídilo OSR do kostela nový hodinový stroj a zvon. Od té doby víme, jak čas plyne. Údržbu a přesný chod si vzali na starost Vilda Schaffer, Láďa Saidl, Michal Faflík a Honza Moucha. Za jejich pravidelné výstupy do věže jim patří pěkné poděkování.

Poděkování si zaslouží i Jirka Reich, který se na oplátku stará o výše jmenované. Přehrát video.