Socha Jana Husa na Krakovci

27.02.2011 09:39

Na Krakovec půjde socha Jana Husa z dílny akademického sochaře Milana Váchy a jeho kolegů z architektonické kanceláře RH-ARCH. To je čerstvý výsledek soutěže, kterou loni vyhlásil kraj a jíž se účastnilo 14 návrhů. Na hradě Krakovec, kde Jan Hus pobýval než se vypravil ke kostnickému koncilu, bude kazatelova socha odhalena 6.července, v den výročí jeho upálení. Méně slavné je to s opravou hradu samotného, na ni peníze chybějí. Časopis Květy 9/2011