Škola

26.12.2008 00:00

Vážení přátelé rousínovské školy – členové i nečlenové OSR!

 

Na poslední schůzi valné hromady 16.11.2008 vzešlo několik otázek, které nebylo možno zodpovědět bez konzultace s právníkem.Souhrn základních informací + názory a rady JUDr.Miroslava Zemana naleznete zde.

 

Popis situace:

 

- na konci letošního roku vyprší smlouva na předkupní právo OSR na školu za 500 000Kč

 

-pokud se tak stane, zaniká poslední možnost, jak školu získat a provozovat pro užitek Rousínova – OÚ Slabce ji může za vyšší částku prodat komukoliv na cokoliv

 

- při ústním jednání navrhl M.Faflíkovi člen slabeckého zastupitelstva, pan Štiller, uskutečnit odprodej formou tří ročních splátek (300tis + 100tis + 100tis), na nejbližší schůzi zastupitelstva Slabec bude o návrhu hlasováno

 

- protože OSR nezískalo (a do konce roku nezíská) grant na nákup školy, rozhodli se někteří šlechetní jedinci podpořit společnou myšlenku z vlastních finančních zdrojů

 

- pokud budete mít zájem se k nim  připojit, učiňte tak prosím po přečtení níže doporučených rad minimální částkou 5000 Kč

 

 

 

 Rady a doporučení právníka:  

 

- dle smlouvy je kupujícím OSR, proto se nemůže stát spolumajitelem konkrétní osoba a využívat tak nabídky zvýhodněné ceny

 

- zakládat družstva vlastníků a podobné spolky  pro tento objekt není možné, majitelem může být jen OSR

 

-  jako právně nejjednodušší a finančně bezpečné pro jednotlivé věřitele se jeví následující:

 

·        konkrétní osoby poskytnou OSR půjčku, kupcem a majitelem školy se stane OSR

 

·        s každým věřitelem bude  uzavřena písemná smlouva o výši půjčky, době splatnosti, příp.úrocích

 

·        výše úroků, termíny splatnosti……atd. budou předem dohodnuty a odhlasovány

 

·        hlas každého člena sdružení je rovnocenný, nezvětšuje se výší poskytnuté půjčky

 

·        na majetku OSR(na škole) vznikne zástava (zanesená do listu vlastnictví v katastru nemovitostí) – při případných transakcích budou přednostně vyplaceny věřitelům jejich vklady( + příp.úroky)

 

·        pokud OSR nezíská v termínu potřebnou hotovost, vrací školu OÚ Slabce a peníze věřitelům

 

 

 

Smlouva mezi OSR a věřiteli by měla vymezit následující situace

 

    1.  OSR nesehnalo granty, škola stagnuje,nejpozději např.do 10let(?) musí sdružení školu prodat a vrátit mi půjčku (+ úrok?)

 

   2. Škola se opravuje a vzkvétá, po např.10letech(?) se rozhoduji, zda

 

budu požadovat vyplacení svého vkladu (ve splátkách? celý vklad? + úrok?)

 

        nebo prodloužím půjčku

 

        nebo půjčku velkoryse věnuji sdružení jako sponzorský dar

 

 

Pokud chcete a můžete, využijte prosím možnosti, jak zachovat rousínovskou školu pro Rousínov.

 

Kontaktujte Lídu Faflíkovou osobně nebo na tel. 777 778 274