Poděkování

15.08.2017 17:59

Děkujeme všem lektorům za účast i mimořádně vstřícný přístup na našem festiválku ROUS 19.
Děkujeme všem účastníkům rukodělných kurzů a ostatním návštěvníkům, kteří v tak hojném počtu pilně docházeli - velmi často opakovaně- do stodoly na večerní představení, protože bez nich by nebylo nic.
Děkujeme všem organizátorům, členům sdružení, kamarádům, přátelům a známým  za jejich volný čas i úsilí, ochotu a nápady, které ROUSu věnovali.
Příští ROUS bude 20.-jubilejní, a proběhne 6.-11.8.2018.


Všechny srdečně zveme !