Odpověď paní Vlastě Uhrové

13.01.2007 00:00

Vážená paní Uhrová,

  

Váš dopis jsem přečetla na valné hromadě Občanského sdružení Rousínov/OSR/  dne 30.12.2006  a byla jsem pověřena Vám písemně odpovědět .

  Členové OSR pořádání kulturních,sportovních i jiných akcí vesměs podporují a podle svého času a chuti se jich zúčastňují,a to nejen těch,které sami organizují. Z toho plyne, že nám záleží na tom, aby kulturní a společenský život ve vsi nezanikl,ale naopak se rozvíjel.

   Účast na organizaci i na samotných akcích je ryze dobrovolná, nelze nikoho nutit ani přemlouvat či vyhrožovat. Většinou nikdo nemá rád, je-li příliš autoritativně organizován, komandován, co má udělat teď a co potom.

   Je ale jasné, že určitý řád a pravidla každý projekt musí mít, jinak je to chaos. Asi nejdůležitější je způsob podání a v tom byl až dosud kámen úrazu. Dalším problémem, pokud vím, byl komerční zájem na každé akci, kdy nebylo zřejmé, kvůli čemu a na jaké výdaje je určeno vstupné, startovné apod..

   Pokud, paní Uhrová, máte chuť dál se podílet na společenském a kulturním životě naší obce a stojíte o spolupráci s OSR, pak nejjednodušší cestou asi bude připravit alespoň přibližný roční plán s tím, jaké činnosti byste od sdružení na jednotlivé akce požadovala. Na valné hromadě OSR /snad zač.března/ plány všech akcí porovnáme tak, aby se např.časově nekřížily. V této souvislosti bych ráda upozornila na to, že drtivá většina účastníků všech rousínovských akcí jsou chalupáři, starousedlíci jsou vesměs pasívní, takže těžko lze očekávat nějaké „vesničtější“ pojetí. Stejně tak masky na masopust. průvod se s dobou mění a konečně proč ne? Důležité je, že jsou lidé spolu a rádi.

 

Masopust navrhujeme ponechat v podobě, jako byl v letech minulých. Dnes jsme se spolu domluvily na sobotě 10.března, odpoledne s průvodem masek a muzikou po vsi, večer zábava, ovšem těžko ovlivnit odpol. popíjení alkoholu tak, aby večer na zábavu byli lidé schopni přijít. To záleží pouze na každém jednotlivci.

 

Budete-li mít připomínky, návrhy, podněty, požadavky týkající se kulturních, sportovních či společenských akcí v Rousínově, obracejte se, prosím, buď na mě nebo na Zuzku Schafferovou.

 

S pozdravem                                        za výbor OSR  Ludmila Faflíková

 

V Rousínově 12.1.2OO7