Nejstarší nahrávkou Burianova árie

16.05.2011 12:09

Rousínov se může pochlubit velkou zajímavostí, na niž upozornil Český rozhlas. Nejstarší nahrávkou v rozhlasovém archivu je záznam fenomenálního hlasu slavného rousínovského rodáka Karla Buriana. Záznam pochází z roku 1907 a jední se o árii Zapírat nechci z opery Dalibor, kterou Karel Burian zpívá.

" Tak staré nahrávky z rozhlasového archivu pochopitelně nemají původ v našem vysílání. Vždyť rozhlas se poprvé ozval až v květnu roku 1923. Ještě nějakou dobu trvalo, než vznikly první záznamy vysílání. Nejstarší zvukové záznamy jsou proto na gramofonových deskách, " vysvětluje redaktorka Bronislava Janečková na webových stránkách Českého rozhalsu a dodává, že mnoho nejstarších nahrávek je označeno jako Preissův fond.

Tyto desky měly stejně pohnutý osud jako jejich majitel, známý finančník a národohospodář Dr. Jaroslav Preiss, který byl do roku 1938 vrchním ředitelem Živnostenské banky. " Po válce byl obviněn z kolaborace s nacisty a byl mu zkonfiskován majetek. Zabavena mu byla také po dlouhá léta shromažďovaná sbírka 1800 gramofonových desek, kterou pak dostal rozhlasový archiv. Právě z této sbírky pochází i deska s árií v podání Karla Buriana, " vysvětluje Bronislava Janečková.

Raport, 1.února 2011