Dopis z nadace VIA

19.05.2010 00:00

Vážená paní Schäfferová,

dovolte mi, abych Vás informovala o výsledku grantového řízení programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů. Zájem o program byl i v tomto roce značný a konkurence byla opravdu velká. Hodnotící komise projednávala v Grantovém fondu Poštovní spořitelny celkem 342  žádostí v hodnotě 22 982 535 korun. Z jednoho milionu korun, který měla hodnotící komise k dispozici, bylo podpořeno celkem 25 žádostí. Seznam udělených grantů naleznete od 11. 5. 2010 na webových stránkách Poštovní spořitelny (www.postovnisporitelna.cz ) a Nadace VIA (www.nadacevia.cz ).

Hodnotící komise se rozhodla Vámi podaný projekt „Karel Burian – král pěvců“ podpořit v plné výši částkou 58500 Kč.

Blahopřeji k podpoře, kterou Vámi podaný projekt získal. 

V průběhu příštího týdne by Vám měl dorazit dopis s podrobnými propozicemi a smlouvou. 

Se srdečným pozdravem a přáním hezkého dne - Martina Kulíková ,Nadace VIA