Dopis pro OÚ Slabce

10.12.2006 00:00

Pro : OÚ Slabce                                                                         V Rousínově 10/12/2006

         Ing. F. Celba

 

Věc : Přezkoumání stavu bývalé školy v Rusínově

Tímto dávám podnět k přezkoumání stavu školy v obci Rousínov.Podle mého úsudku je škola ve velmi špatném technickém stavu a hrozí její nevratné poškození a zřejmě i porušení statiky, jestliže tento stav a vývoj bude nadále přetrvávat.

Konkrétně chci upozornit na stav střechy, která je ve velmi špatném stavu i po provizorní opravě, jež byla k stavu střechy naprosto nedostatečná. Špatný stav střechy může zapříčinit nevratné poškození na vazbě střechy, stěnách a stropech. Toto poškození pohledem zvenčí nelze posoudit ,ale vzhledem k tomu, že tento stav přetrvává minimálně dva až tři roky dá se usuzovat že již započal.

Další neutěšený stav je na oknech celé budovy. Některá okna jsou v tak špatném stavu, že dokonce ohrožují bezpečnost kolem si hrajících dětí. Oknům hrozí odpadnutí z pantů, což se již u několika stalo. Tyto popsané věci jsou viditelné pouhým okem kolemjdoucí osoby a proto by bylo dobrá je posoudit okem znalého odborníka, aby stav školy nepřerostl v ještě vážnější problém.

Můj osobní názor je i to, že stávající uživatel a nájemce, OZ Rousínov, není schopen se o budovu postarat a využívat aby to bylo v souladu s nájemní smlouvou a dobrým stavem budovy. Za dobu užívání OZ, zhruba sedmi let, se žádná zásadní oprava na stavu samotné budovy neudála a to mne opravňuje k názoru, že se tak nestane ani v následujících letech. Je to velni znepokojující fakt, když se z této dominantní stavby Rusínova stává rychle ruina.

 

                                                                                               Děkuji za porozumění.

                                                                                                       Jitka Svobodová