Zápis ze schůze OSR ze dne 21.10.2006

21.10.2006 00:00

 

1.M.Faflík stručně informoval o akcích pořádaných v minulých letech v Rousínově včetně žádostí o granty na opravu školy, které díky přístupu OÚ ve Slabcích skončily neúspěchem. Doporučil obnovit činnost OSR, protože bude možné nově žádat o granty bez účasti obce. Dále informoval o tom, že 2.9.2006 byla narychlo svolána první schůze OSR, aby se nejaktivnější členové sdružení vyjádřili k případnému znovuobnovení činnosti spolku. Seznámil přítomné se členy nového výboru, který byl zvolen na minulé schůzi. Zdůraznil, že do sdružení může kdokoliv kdykoliv vstoupit nebo z něj vystoupit a kdokoliv se může zúčastňovat schůzí – včetně nečlenů.

2.K.Otradovec dal kolovat zápis z ustanovující schůze OSR ze dne 23.5.1998.Kladně ohodnotil organizování Symposií na statku u Faflíků. Zkritizoval dosavadní činnost sdružení, množství získaných financí na opravu školy, účast občanů na schůzi, účast občanů na volbách do zastupitelstva, nedostatečný ohlas jím organizované petice proti památkové zóně na Ministerstvu kultury, malou aktivitu M.Faflíka v obecním zastupitelstvu, špatné vedení účetnictví OSR, proti čemuž se důrazně ohradila J.Šicová – dosavadní i nově zvolený pokladník. Dále K.Otradovec vyjádřil nespokojenost s tím, že nebyl pozván na minulou schůzi a že na dnešní schůzi není přítomen nikdo z OÚ ve Slabcích.

3.M.Faflík znovu zopakoval, že oznámení o konání schůze bylo vyvěšeno včas a zúčastnit se mohl kdokoliv – i členové zastupitelstva ze Slabec a že cílem sdružení není přebírat práci obecního úřadu nebo jiných institucí.

4.L.Faflíková vyzvala K.Otradovce, aby mluvil pouze k tématu, neosočoval přítomné a pohovořil např.o tom, jak on, coby dosavadní místopředseda přispěl k fungování sdružení nebo získávání financí.

5.J.Šicová označila za nedostatečnou dosavadní komunikaci sdružení s občany.V budoucnu by lidé měli být informováni o veškeré činnosti OSR – včetně neúspěšných pokusů získat finance, měly by být častěji svolávány schůze.

6.Přítomní, kteří se chtěli stát členy znovuobnoveného OSR, složili roční členský příspěvek 100 Kč u J.Šicové

7.L.Faflíková pohovořila o opravě věžních hodin na kostele, vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k nově zvolenému výboru, uvítala by jakýkoliv nápad ohledně organizování dalších kulturních akcí, či získávání financí.

8.Peníze za umístění v soutěži Vesnice roku zatím nedorazily na účet.

9.M.Faflík vypracuje žádosti o granty na kulturní akce, L.Čepička přislíbil vypracovat žádosti o granty na opravu školy.

10.V.Schäffer navrhl, aby se příští schůze OSR konala 30.12.2006 v budově školy a navázalo na ni předsilvestrovské posezení. Přítomní souhlasili.

Zapsala : Zuzana Schäfferová