Zápis ze schůze OSR ze dne 2.9.2006

02.09.2006 00:00

 

1.M.Faflík informoval o opravě hodin na kostele.Peníze z benefičního koncertu budou stačit na opravu hodin, ještě chybí finance na natahovací zařízení.Volili bychom levnější variantu – mechanické natahování s týdenním režimem.

2.L.Čepička objasnil nutnost opětovného obnovení činnosti OSR, neboť se otevírají nové možnosti žádostí o granty.Výhodou je, že OSR již nebude muset žádost podávat prostřednictvím střediskové obce. Zároveň L.Čepička projevil zájem o pronájem bytu, který by vznikl ve zrekonstruované škole.

3.Přítomní zvolili nový sedmičlenný výbor OSR:

L.Faflíková – předsedkyně, J.Šicová – pokladník, Z.Schäfferová, L.Čepička, J.Reich, J.Kounovská, M.Vrábík

4.L.Faflíková připomněla, že OSR nadále zůstává dobrovolnou organizací, do které může kdokoliv vstoupit (složením členského příspěvku 100Kč u pí J.Šicové) a kdykoliv vystoupit. OSR nebude suplovat činnost střediskové obce, ale bude usilovat o získávání dotací na akce důležité pro Rousínov.

5.Z regionálního tisku jsme se dozvěděli, že Rousínov byl oceněn částkou 50 000 Kč v soutěži Vesnice roku a činnost OSR v čele s M.Faflíkem byla oceněna částkou 10 000 Kč. Výbor OSR sepsal panu starostovi Ing. Filipu Celbovi dopis, ve kterém žádá o informaci, jak bude s uvedenými částkami naloženo. Velmi nám záleží na tom, aby finance byly využity pro Rousínov.