Zápis z valné hromady OSR ze dne 16.11.2008

16.11.2008 00:00

Přítomni: z 35 členů OSR přítomno 23 – viz prezenční listina

 

1. J.Šicová : OSR má k dnešnímu dni 35 členů, na účtu OSR je 14 392 Kč, v pokladně 3400 Kč

2. Z.Schäfferová: -  zhodnocení kulturních akcí v letošním roce

                         -  v případě, že p.Uhrová skončí  s provozováním hospody, bude třeba udělat některé změny

                             při oslavě masopustu

                         -  při osobním jednání p.Uhrová potvrdila, že masky ušité pro rousínovský masopust nedá

                             k dispozici OSR, ale je  připravená je jednotlivcům před masopustem půjčit

                         - seznam akcí na rok 2009 a termíny (jsou-li už známy), vyvěsí Z.Schäfferová na nástěnce OSR

    L.Faflíková : letošní Vánoční koncert Křivoklátských hudců se chystá na pátek 19.12.2008 od 18h

                       v kostele v Rousínově

3. M.Schäffer navrhl přítomným pokusit se instalovat při vjezdu do obce v obou směrech měřič rychlosti.

     Přednesl informace,které získal  od starostů obcí, kde již radar mají.

     Finance by bylo možné získat ze sponzorských darů (20%) a grantu (80%).

    O případné instalaci radaru bylo hlasováno  ( 23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

    Oslovením sponzorů a vypracováním žádosti o grant byl pověřen M.Schäffer

     P.Konvalinková navrhla umístit na vozovku před hřiště, či hospodu zpomalovací pásy – retardéry.

    O návrhu bylo hlasováno (23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

    Jménem OSR osloví v této věci L.Faflíková OÚ Slabce.

 

4. M. Faflík informoval přítomné, že smlouva o přednostním prodeji školy Občanskému sdružení

    Rousínov končí letos v prosinci.

     Jelikož zatím nemáme žádný grant, ze kterého by bylo možné školu koupit, měli bychom umožnit jednotlivým

     členům OSR podílet se na koupi budovy– budou-li mít zájem.

    Proběhlo hlasování : Kdo ze členů OSR má zájem, může se finančně podílet na nákupu rousínovské školy

    (min.investice 5000 Kč za osobu).  ( 18 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování)

 

    Dalším jednáním na OÚ Slabce je pověřena L.Faflíková

 

Zapsala: Zuzana Schäfferová

Ověřil : Ladislav Čepička