Michal Faflík

Michal Faflík

Divadelní spolek R.UM. je znám i svou kvalitní výpravnou a zvukovou složkou. Tu zajišťuje zvukový mistr Michal Faflík, známý audiofil. Na snímku při zkoušce svého vynálezu, stereofonního naslouchadla. V budoucnu pak budou všichni diváci těmito naslouchadly vybaveni.